Welkom bij de Ouderraad Einstein Lyceum

Het Einstein Lyceum is een school die volop in beweging is, daarbij hoort een betrokken enthousiaste Ouderraad. 

De Ouderraad bestaat uit ouders en/of verzorgers van de leerlingen.

Momenteel zijn 5 ouders actief in de Ouderraad. Meer leden zijn van harte welkom.

De ideale situatie is een Ouderraad waarvan de leden kinderen hebben die op diverse afdelingen en leerjaren van de school zitten.

Op dit moment zijn ouders van leerlingen uit Mavo 1, Havo 1, Havo 4, Havo 5 en VWO 5 vertegenwoordigd in de Ouderraad.

 

Het doel van de Ouderraad is er te zijn voor de ouders en leerlingen van de school. De Ouderraad heeft nauw contact met de directie, geeft advies en is een klankbord.

Wie kunnen beter antwoord geven op vragen of advies geven dan de ouders die dagelijks de gang van zaken op de school meemaken of aanhoren?

 

Een taak van de Ouderraad is ook het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. De Ouderraad bespreekt met de school waar de school behoefte aan heeft, maar waar geen budget van de overheid voor is.

De Ouderraad heeft  het afgelopen jaar een podium in de aula kunnen realiseren en er worden nieuwe boeken aangeschaft voor de mediatheek.

 

De Ouderraad is aanwezig op de open dagen, zodat ouders van toekomstige leerlingen in de gelegenheid zijn om ons aan te spreken met vragen over onze ervaringen met de school.

 

De Ouderraad komt ongeveer eens per twee maanden bij elkaar. De directie is ook bij het overleg aanwezig.

 

Wilt u kennis maken met de Ouderraad dan nodigen wij u uit om, geheel vrijblijvend, eens een vergadering bij te wonen. 

Wellicht versterkt u binnenkort het team van de Ouderraad.

U kunt een email sturen naar: ouderraad@einsteinlyceum.nl.

Wij kijken uit naar uw bericht!

 

Joyce Kraay 

Norma Bijl

Vemia de Jong

Monique Pierau

Anil Bechan